Cragscleft Prison

Druhá mise - Cragscleft Prison

Na začátku mise jste v zatopeném lomu. Musíte proplavat zatopenou chodbou. Prolézt nalevo od mrtvoly a pokračovat k vozíku s další mrtvolou. nezastavujte se, skočte do průrvy ve stěně a rychle vyskočte po skále až k průchodu s můstkem. Po římse na levé straně projděte až na druhou stranu k rozbořené lávce a vyskočte na výčnělek na levé straně.

Opět vyskočte na římsu a vejděte do chodeb, kde chodí plno zombie. Můžete jim rychle uniknout nebo je nalákejte do jezírka na pravé straně. Zombíci vodu moc nemusí a pěkně se tam všichni utopí. Až se jich zbavíte, skočte si do zadní místnosti za výtahem pro svěcenou vodu, vodní šíp a zlatý stojan a vraťte se k jezírku.

Proplavejte zatopené chodby a na břehu uvidíte stráž. Počkejte, až odejde na obchůzku a vyjděte z vody na břeh. Jakmile je otočen zády od vás, klepněte mu jednu po hlavě obuškem. Běžte cestou nahoru ke schodišti, kde stojí druhý strážný. Pomalu se přibližte až ke schodům a při použití naklonění mu opět jednu vražte po palici. Nebude to čekat a skácí se pod schody aniž byste spotřebovali jeden jediný vodní šíp na zhasnutí louče.

Pokračujte do slévárny dveřmi napravo. Klepněte opět strážného a pokračujte schodištěm nahoru. Přijdete na rozcestí, kde se vydejte po značce factory. Pomalu jděte po dřevěné lávce až nakonec a poté proklouzněte do vězeňské části komplexu. Zde narazíte na dva bavící se strážce. Až se rozejdou na obchůzku, klepněte toho s klíčem obuškem. Hoďte ho na tmavé místo a pokračujte k části vězení 3 a 4.

U strážní místnosti s alarmem na stropě se skrčte a na pravé straně je vchod do podzemí. Zde najdete mrtvolu, její zápisník a nějaké šípy a peníze. Vylezte z podzemí a pokračuje k celám. U hlídače použijte přikrčení a pomalého pohybu. Pokračujte k bloku 4. Běžte ve stínu pod strážní věží a poté po schodech nahoru. Klíčem si odemkněte strážní věž a omračte hlídače. V knize vězňů vyhledejte jméno Cutty a otevřete jeho celu (spodní řada zcela vlevo).

Běžte za ním do cely, promluvte si sním a změní se vám úkoly. Vydejte se do bloku 3 pro mrtvolu jménem Basso. Cesta a postup je obdobný jako v případě Cutty. V panelu je to druhá řada od vrchu a 2 páčka zleva. Poslední částí úkolu je nalézt kosti z mrtvoly Issy. Musíte tedy do bloku cel číslo 1. Opět stejný postup, jako při předcházejících hledáních. V knize vyhledejte umístění vězně jménem Issy. Otevřete celu č. 9 pravý sloupec druhá páka odspodu.

Vstupte do cely a seberte Hand of Glory. Plány Felixe jsme sebrali už cestou do bloku 4 při vstupu do podzemí. Hlavní úkoly jsou tedy splněny a nyní se vydáte loupit. Nejlepší místo je v kasárnách zde na bloku jedna. Potom se vraťte pro Bassa a hoďte si ho přes rameno. Nyní je nutné projít celou cestu zpět ven. Ještě na závěr pár tipů na lup peněz. Už při potápění prvním zatopenou chodbou je na zemi diamant. V chodbách dolů jsou na zemi další drahé kameny. Peněz zde není nazbyt a tak musíte hledat, kde se dá. Nejvíce pokladů je v kasárnách u bloku jedna ve vězení.


Mise

Zbraně

Doplňky

Copyright © 2011 - 2012 Thief