Mechové šípy

Mechové šípy

Občas se dostanete do situace, kdy jakýkoliv hluk přiláká stráž. Pro tyto případy máte ve své výbavě šíp, který když vystřelíte, pokryje povrch mechem, který tlumí vaše kroky. Lze se tak nepozorovaně připlížit ke stráži, nebo je případně nepozorovaně obejít.


Mise

Zbraně

Doplňky

Copyright © 2011 - 2012 Thief